Risikooplysning

1. Markedsrisiko

Boligmarked er udsat for sæsonmæssige udsving og de kan enten gå op eller ned. Derfor vil der i markedet altid være en risiko for at dele eller hele din ejendom enten stige eller i værdi med tanke på din investering i nogle tilfælde ikke vil give det ønskede afkast på grund af prisfald. Hertil vil vi hos Brickshare gerne oplyse om at den historiske performance på boligmarkedet ikke kan garantere fremtidige afkast og resultater. Hellere ikke hvis du ønsker at foretage et estimeredet investeringsbudget på fremtidig resultater, ville det være sikkert og pålideligt at følge.

2. Likviditetsrisiko

Ved likviditetsrisiko skal det forstås at der er en risiko for at de enkelte værdipapirer ikke kan omsættes på det nuværende markedet. Ved en ringe eller meget lav likviditet ses at der er udfordringer for en sælger i at afsætte sine værdipapirer til flere købere ved en højere pris. Hvis likviditeten er lav kan der kun opnås en lavere pris og sælgeren må derfor afvente flere henvendelser fra købere som kan få øget prisen på sigt (Formålet). Ved dine investeringer på platformen skal det bemærkes at alt handle med aktier er af u-noteret karakter og er derfor ikke optaget til reguleret handel på en aktiebørs.

Dette har betydning for dig som investor da der under normale omstændigheder er en likviditetsrisiko i forhold til den fremtidige værdi i virksomheden vil være ukendt jf. Den forudgående ejendomsafsætning, hvis ikke der findes en køber der vil tilbagekøbe dem til tidligere pris. Vi har stiftet et søster selskab – Brickshare Capital der ved alle ejendomsprojekter på selve platformen udsteder en tilbagekøbsgaranti på alle aktier der er er stiftet. Disse bliver tilbagekøbt til gældende markedspris (Den gennemsnitlige salgspris af lejligheder i det givne områder over de seneste måneder). I tilfælde af at der ikke findes nogle købere til dine aktier, træder denne garanti i kraft hos dig, hvis du har et ønske om at sælge inden.

3. Driftsrisiko

Ved hvilke som helst investering i aktier i en virksomhed vil det være forbundet med en vis driftsrisiko i selskabet. Ved Brickshare’s platform er der udbudt investering i ejendommene som der skal tages højde for de vigtigste aspekter af driften som omfatter:

  • 1) Risiko i ledelsen af virksomheden: Denne må forventes at være i fare for ikke at kunne lede virksomheden på forsvarlig og profitable vis, hvoraf driften vil komme ind i en negativ udvikling der påvirker selve operationerne og forretningsprocesserne hos virksomheden.

  • 2) Risiko ved udlejningsejendomme: ved udlejningsejendomme vil der være en risiko for at det bagvedliggende selskabs som en administrations forening eller enkelte private personer ikke kan opfylde sine kortsigtede forpligtelser og deraf ikke længere vil være i stand til at have nok kapital til at drive erhverv med udlejningsejendomme.


I den bagvedliggende refinansiering af ejendommene udbudt på Brickshares platform vil der for dit vedkomne være en vis risiko der omfatter selve realkreditbelåningen på investeringerne. Ud fra gældende rentesats er det uvist hos os, hvor renten er om f eks. 5 år. Brickshare kan dog stille en rentegaranti der vil sikre din gæld og investering samlet set da vi kan fastlåse satsen nominelt så det ikke vil få betydning for dine investerede midler.

4. Udbytterisiko

Ved investering i alle midler optaget til reguleret og ikke reguleret handel på en børs vil der være fare for at der ikke kan blive udbetalt udbytte i form af et givent afkast. Dette er grundet faren i at selskabet bag det finansielle aktiv der er aktivt på markedet, ikke performer tilfredsstillende og må nedjustere eventuelle forventninger til omsætning mm.

Hvis dette indtræffer vil det have en betydning for dit udbytte som i de fleste tilfælde vil blive reduceret delvist eller slet ikke udbetalt grundet skuffende omsætning og regnskab i mange scenarier. Det vil i alle tilfælde være varierende om den enkelte investeringsaktør/virksomhed udbetaler udbytte til sine aktionærer mm. Derfor er det ikke en garanti for at investeringen skal give en givende gevinstudbetaling.

VI gør det muligt for alle at investere i fast ejendom

Se vores projekter