Spørgsmål & Svar

Her får du svar på ofte stillede spørgsmål, som kan hjælpe dig godt på vej.

Har du et specifikt spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her så send os en mail på: [email protected] eller ring til os på:+(45) 71 99 26 22

FAQ

Generelt

Mnimumsinvestering for vores projekter er 1.000 kr. Dog kan der forekomme en højere minimumsinvestering for visse projekter. Dette vil fremgå af projektet.

Du kan reservere boligaktier ved at udfylde formularen, som du finder ved at trykke på "Reserver aktier til mig" under hver projektside. 

Brickshare er en crowdfunding platform, som muliggør investering i boligudlejning på en nem og let tilgængelig måde. Du får samtidig løbende udbytte og mulighed for et højt afkast på din investering.

 Du kan altid kontakte Brickshare med henblik på salg af din ejerandel. Det gør du via dit dashboard når du er logget ind. Vi kan ikke garantere salg af dine boligaktier, men har et stort netværk af investorer som ønsker at investerer og vi arbejder hårdt på at denne proces også digitaliseres på sigt. 

Investeringssummen indbetales til vores samarbejdspartner - Publicure Advokater, hvor din investering sættes ind på en sikret klientkonto. Det betyder at dine penge først frigives når projektet er færdigt og investeringsmålet er nået.  

Som udgangspunkt har du 14 dages fortrydelsesret, når du investerer via Brickshare platformen. Dette gælder fra det øjeblik et projekt er 100% fuldtegnet. 

Honorar og omkostninger

Brickshare markedsfører ejendomsprojekter på vegne af forskellige ejendomsselskaber. Disse ejendomsselskaber er professionelt drevet af erfarne branchefolk. Vi modtager et honorar for at markedsføre og formidle kontakt mellem investorer og ejendomsselskabet. Honorarets størrelse fremgår under nøgletal for de enkelte projekter.

Brickshare samarbejder med en række ejendomsadministratorer, hvorfor ejendomsselskaberne bliver faktureret et honorar til at sikre en professionel drift af din investering. 

Forventet afkast

Vi finder de bedste investeringscases sammen med vores rådgiverkorps, der har lang erfaring med boligudlejning. Vi lægger vægt på beliggenhed, byggeri (gerne nyt), arkitektur, indretning, transportmuligheder og andre faciliteter, som er værdifulde at tage med i betragtning ved boligkøb. Dette tilsammen sikrer, at vi har en høj kvalitet af projekter på vores platform.

Vi kan desværre ikke give dig et svar på det. Brickshare er fuldt transparent og åben omkring hver investeringsmulighed på platformen. Vi beregner forventede udbytte ift. konservative estimater og data fra markedet og den pågældende ejendom.

Hvordan din investering udvikler sig afhænger af markedsvilkårene, samt en individuel profit fra lejeindtægten (udbytte). Der kan ligeledes opstå ukendte omkostninger, som skal betales af ejendomsselskabet.

Du kan bruge vores afkastberegner på projektsiden, som kan give dig en god indikation af afkast på din investering. 

Sikkerhed & lovgivning

Du kan være helt rolig, vi er underlagt samme lovgivning og ansvar som banker og har derfor sørget for at have samme kvalitet af sikkerhed indbygget i vores platform. Blandt andet er al kundedata anonymiseret og lagt i sikre datacentre, mens al kommunikation på hjemmesiden er krypteret efter bedste standard på lige fod med banker.

Du kan risikere at værdien af din investering falder, hvis de underliggende lejligheder falder i værdi. I tillæg til dette kan der være forbundet en risiko, for at det forventede udbytte ikke realiseres, hvis eksempelvis at det bliver svært at udleje boligerne i København.  

Brickshare er en platform, som formidler kontakt til ejendomsselskaber der søger investorer, hvis eventuelt skulle gå komme i økonomiske vanskeligheder, kan du være helt rolig, da dine penge i din wallet vil være sikret af EU-indskyder bankgaranti for beløb op til 750.000 kr. gennem vores bankpartner. Desuden vil dit ejerskab i en given ejendomsportefølje være uberørt, da din investering er juridisk indhegnet og adskilt fra Brickshare og ejendomsprojekterne imellem.   

Vedligeholdelse & istandsættelse

Hvis en given lejlighed kræver istandsættelse (såsom maling) vil dette være budgetteret i vores budgetter sammen med købsprisen, hvorfor ejendomsselskabet vil stå for dette. 

Lejere

Vi har dygtige og professionelle administrationsselskaber, der står for den daglige drift af lejlighederne i form af markedsføring, udlejning og den daglige kontakt til lejerne. 

Du vil ikke blive bedt om at betale for dryppende vandhaner eller løbende toiletter. Vi afsætter et fast beløb på årlig basis til almindelig vedligeholdelse. Ved skader påført af lejer, gøres der udlæg i depositum og forudbetalt leje betalt af lejer ved indflytning. Andre vedligeholdelse og fællesudgifter dækkes af en eventuelt ejerforening. 

Hvis en lejer ikke betaler husleje, er der blandt andet stillet sikkerhed i indbetalt depositum og forudbetalt husleje på tre til seks måneder.

Ved hvert lejlighedskøb bliver der også lagt tre måneders husleje til side igennem ejendomsselskabet. Jo flere lejligheder indkøbt i ejendomsselskabet – jo mindre risiko forbundet med tomgang.

Til slut har vi budgetteret med en standard tomgang på to procent årligt. Det svarer til det samme beløb som større ejendomsselskaber budgettere med – og sikrer derved imod tabt huslejefortjeneste. 

Vi sørger også for at screene og finde solide lejere, da vi udelukkende har et fokus på attraktive lokationer, hvor der generelt ikke særlig stor lejerisiko.

Skat

Som virksomhedsejer kan du også investere i ejendomsprojekter via Brickshare. Her vil der blive blive betalt almindelig udbytteskat, mens ved minimum 10% ejerskab af selskabet kan du udnytte muligheden for at få skattefrit udbytte ind i dit selskab. Uanset ejerandel vil selve værdistigningen på boligaktierne være skattefri ved salg.

Som privatinvestor med pensionsmidler kan du med fordel investere i ejendomsprojekter via Brickshare. Dette kan lade sig gøre, hvis en andel af din pensionsformue er i en bankstyret ordning - her vil gevinsten blive beskattet med 15,4% af den samlede værdi (lagerbeskatning). Ydermere er det muligt at kombinere pensionsmidler med frie midler. Kontakt Brickshare for nærmere information.

Som privatinvestor vil din investering beskattes efter almindelige aktieavanceregler (privat opsparing), dvs. 27% i skat af de første DKK 50.600 (2016) og 42% af aktieindkomst (gevinst) ud over DKK 50.600 (for ægtepar er grænsen DKK 101.200).

Partnere

Hvis du er ejendomsmægler, privat ejendomsinvestor, asset manager eller ejendomsudvikler vil vi meget gerne høre fra dig.

Ring til os på tlf. 71 99 26 22 eller skriv til os på [email protected].

Ejendomme

Lejlighederne ejes af det pågældende ejendomsselskab, som der investeres igennem Brickshare platformen. Du får som investor delvis ejerskab i selskabet, som modsvarer det beløb du har investeret.

Ejendommene vurderes generelt set ud fra ejendomsmæglers udbudspriser, da lejlighederne købes på boligmarkedet. Dette sammenholdes med seneste salgsdata fra området.

Få adgang til Brickshare før alle andre

I øjeblikket er Brickshare i beta og derfor kun tilgængeligt for udvalgte brugere.
Tilmeld dig herunder, så sender vi dig en adgangsmail indenfor et par dage.

Tusind tak for din tilmelding og interesse i Brickshare.
Vi ønsker, at være i tæt dialog med vores kunder, mens vi udvikler vores platform. Derfor er dit telefonnummer vigtigt for os.